Blazno učeni

Razvila sem ga s pomočjo znanja iz različnih vej kinologije, mu dodala teme, ki se jih prevečkrat izpušča, začinila s preizkusi in zaokrožila z veliko možnostmi za druženje tako psov kot njihovih vodnikov.
Tečaj Blazno učeni je namenjen vodnikom in psom, ki so opravili vsaj nadaljevalni tečaj socializacije (Blazno zagnani). Še bolje pa je, če ste s psom opravili katerega od osnovnih kinoloških izpitov (A, BH). Blazno učeni je primeren za vse lastnike psov, ki bi radi kakovostno zaposlili svojega psa, imajo radi izzive ter so pripravljeni doma izpopolniti vajo, ki jo spoznamo na uri.
Tečaj se izvaja enkrat tedensko in obsega 20 srečanj. Treningi na poligonu trajajo približno 45 minut, medtem ko sprehod izvedemo v dobri uri, izlet pa je večurni dogodek.
Nekaj začetnih ur je posvečenih obnovi osnov poslušnosti. Večina ur je namenjena spoznavanju izbranih vaj, ki se pojavljajo na Rally Obediencu in učenju zahtevnejših trikov. Kljub temu bi rada poudarila, da to ni Rally Obedience tečaj, saj so nekatere vaje spremenjene za potrebe tečaja. Med tečajem spoznamo osnove pasje masaže.
V tečaj so vključeni različni sprehodi po urbanem okolju ter izlet celotne skupine. Blazno učeni imajo v svoj tečaj vključena tudi tri preverjanja znanja, od katerih eno poteka v mestnem okolju. Kljub preverjanju znanja in zahtevnejšim vajam, bo tečaj naravnan predvsem v smeri druženja tako med psi kot med njihovimi vodniki.
Posebnost programa?
Tečaj se izvede dvakrat letno. Običajno se tečaj prične spomladi in jeseni.
Cena tečaja: 220€

Promocijska cena: 180€